Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

Tanítás a Zsidókhoz írt levélből

 

 

 

 

A zirci Bérea gyülekezet lelkipásztorának aktuális, rövid üzenete.

 

 

 

 

Efézus 2:10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.


 

Zsoltárok 119.
9 Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? 10 Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól! 11
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 12 Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre. 13 Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. 14 Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. 15 A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. 16 Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el. 17 Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. 18 Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 19 Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.

 

János 4:22-

Ti azt imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az üdvösség a zsidók közül támadt. 23 De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. 24 Az Isten szellem: és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. 25 Monda néki az asszony: Tudom, hogy Messiás jő (aki Krisztusnak mondatik); mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. 26 Monda néki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek.

 

1János 3 (károli)

1 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. 2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. 3 És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta.

 

1János 3 (egyszerű ford.)

1 Gondoljátok csak meg: az Atya annyira szeret minket, hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket! De nemcsak így hívnak, hanem valóban azok is vagyunk! A hitetlenek nem értik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, mert nem ismerték meg Istent. 2 Kedveseim, igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem tudjuk, hogy majd mivé leszünk. Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus visszajön, mi is hozzá hasonlóvá válunk, hiszen meg fogjuk látni őt teljes valójában! 3 Mindenki, aki abban reménykedik, hogy meglátja őt, tisztán tartja magát a bűntől, ahogyan Krisztus maga is tiszta.

 

 

1János 3     (egyszerű fordítás EFO)   
9 Aki Isten gyermeke lett,
az nem marad továbbra is a bűnben.
Miért? Mert új életet kapott Istentől,
amely állandóan benne marad.
Isten gyermeke nem maradhat a bűnben,
hiszen az ilyen ember Istentől született.
10 Az, hogy ki az Isten gyermeke,
és ki tartozik a Sátánhoz,
ebből látszik meg:
aki nem Istennek tetsző életet él,
az nem Isten gyermeke.
Ugyanígy, aki nem szereti a testvérét,
az sem Isten gyermeke.
11 A régi parancs —amelyet jól ismertek az,
hogy Isten szeretetével kell szeretnünk egymást.
12 Ne legyünk olyanok, mint Kain,
aki a Gonoszhoz tartozott, és meggyilkolta a testvérét.
És miért gyilkolta meg azt?
Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának,
a testvéreié pedig igazak.

 

1János 3     (Károli fordítás)
9 Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született,
mert benne marad annak magva;
és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
10 Erről ismerhetők meg
az Isten gyermekei és az ördög gyermekei:
aki igazságot nem cselekszik,
az egy sem az Istentől való,
és az sem, aki nem szereti az ő atyjafiát.
11 Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok,
hogy szeressük egymást;
12 Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól vala,
és meggyilkolá az ő testvérét.
És miért gyilkolta meg azt?
Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának,
a testvéreié pedig igazak.

 

 

Kép

 2 Timótheus 3.16-17

 

A teljes írás * Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre a megjobbításra az igazságban való nevelésre,
Hogy tökéletes legyen az Isten
embere minden jó cselekedetre felkészített.


 

 

Ézsaiás 60 1 Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. 2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket,
de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

3 És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
4 Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg:
mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek,
és leányaid ölben hozatnak el.

5 Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved,
mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága.

6 A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.

 
 
 

Francis Frangipane Az ambíció halála

2019.07.05

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyéb tanítások | Hozzászólások: 0

David Wilkerson tanítások

2019.07.01

 

Derek Prince A böjtölésről

2019.07.01

Derek Prince A böjtölésről

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Derek Prince tanítások | Hozzászólások: 0

Dicsőítések

2017.04.01

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

David Wilkerson tanítás

2016.05.23

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: David Wilkerson tanítások | Hozzászólások: 27

Benny Hinn látása az utolsó időkről

2016.05.23

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Benny Hinn tanítások | Hozzászólások: 33

Rick Joyner: a tökéletes egyház

2016.05.23

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Rick Joyner tanítások | Hozzászólások: 25

Rick Joyner: a tökéletes egyház

2016.05.23

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 29

Rick Joyner: Háború és dicsőség

2016.02.06

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Rick Joyner tanítások | Hozzászólások: 39

Joyce Meyer tanítások

2010.09.26

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Joyce Meyer tanítások | Hozzászólások: 6

John Wallace: 2010 Egy nagy kaland

2010.03.24

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyéb tanítások | Hozzászólások: 33

Jézus élete és vére bennünk....

2010.01.15

 

MEGLÁTOGATÁSOK 1-2-3-4.Ana Mendez,Jill Austin,Heidi Baker.

2009.08.31

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bizonyságok, átélések | Hozzászólások: 31

A Bárány Királysága. BÁBEL.

2009.05.21

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Egyéb tanítások | Hozzászólások: 31

Emerson Ferrel: Vezetők..

2009.04.22

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Emerson Ferell tanítások | Hozzászólások: 30